Billijke vergoeding: Kantonrechter Den Haag 24 augustus 2015

De beoordeling van de Kantonrechter Den Haag van 24 augustus 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:9849)

Samenvatting:
– Werkgever had herhaaldelijk verplichtingen jegens werknemer geschonden.
– Werkgever en werknemer troffen een schikking.
– Er werden afspraken gemaakt over dwangsommen (EUR 25.000)
– en de transitievergoeding en een billijke vergoeding (totaal EUR 50.000).
– De kantonrechter heeft de gemaakte afspraken gevolgd in diens uitspraak.

Neem vrijblijvend contact op voor juridisch advies of rechtsbijstand door een advocaat in een soortgelijke zaak van arbeidsrecht en ontslagrecht.

Lees hieronder de uitgebreide overwegingen van de kantonrechter in deze ontslagzaak:

Tekst beoordeling en beslissing van de Kantonrechter te Den Haag:

“2.1.

De werkgever verzoekt de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden op grond van artikel 7:671b lid 1, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek (BW). Aan dit verzoek legt de werkgever ten grondslag dat sprake is van – kort gezegd – een verstoorde arbeidsverhouding en dat herplaatsing van de werknemer niet meer mogelijk is.

2.2.

Partijen zijn het erover eens dat hun arbeidsverhouding is verstoord in de zin van artikel 7:669 lid 3 onder g BW.

2.3.

Nu de arbeidsverhouding is verstoord, en partijen het erover eens zijn dat die verstoring onherstelbaar is en herplaatsing van de werknemer niet meer mogelijk moet worden geacht, zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden.

2.4.

Partijen zijn het erover eens dat sprake is van een opzegtermijn van twee maanden. Daarvan uitgaande zal de arbeidsovereenkomst met toepassing van artikel 7:671b lid 8, onderdeel a, BW worden ontbonden met ingang van 1 november 2015.

2.5.

Partijen zijn het er ook over eens dat de werknemer aanspraak heeft op een transitievergoeding en een billijke vergoeding van € 50.000,00 bruto in totaal. Voorts zijn partijen het erover eens dat de werknemer aanspraak heeft op vergoeding van € 25.000,00 netto ten titel van verbeurde dwangsommen. De werkgever zal daarom worden veroordeeld tot betaling van die vergoedingen.

2.6.

De werkgever heeft ter zitting te kennen gegeven dat geen gebruik zal worden gemaakt van de bevoegdheid om het verzoek in te trekken. De werkgever hoeft daarom ook geen gelegenheid te krijgen voor intrekking.

2.7.

Gezien de uitkomst van de zaak is de kantonrechter van oordeel dat het redelijk is dat partijen ieder hun eigen proceskosten dragen.

3 De beslissing

De kantonrechter:

  1. ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 november 2015;
  2. veroordeelt de werkgever om aan de werknemer een transitievergoeding en een billijke vergoeding te betalen van in totaal € 50.000,00 bruto en een vergoeding van
    € 25.000,00 netto ten titel van verbeurde dwangsommen;
  3. bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;
  4. verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gewezen door R.J. ter Kuile, kantonrechter en op 24 augustus 2015 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier. ”
Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:9849

Heeft u als werkgever of als werknemer juridisch advies of rechtsbijstand nodig in een ontslag zaak of andere arbeidsrechtelijke zaak? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin