Ondernemingsrecht

Werkgevers mogen niet zomaar snuffelen in emails werknemer

Privacy op de werkvloer-0004

Advocaat Van de Griek in de zittingszaal van Rechtbank Almelo. Klik op de foto voor het volledige interview.

Interview met advocaat mr. Saskia van de Griek in het toonaangevende business magazine TOM. “Klem tussen privacy en bedrijfsbelang”.

Samenvatting van het interview:

Porno kijken op een bedrijfscomputer in de baas z’n tijd. Of urenlang chatten met je vriend(in) op een zakelijk mobieltje. Privaat misbruik van bedrijfsmiddelen, zoals computers, email en internet, en werktijd komt steeds vaker voor en wordt urgenter. In hoeverre mag een baas snuffelen in het mailverkeer van werknemers en wanneer schuurt dat met de privacy? En net zo interessant: hoe kun je het misbruik voorkomen? Meestal worden deze arbeidsconflicten onderling ‘geschikt’.

Privacy schending ligt gevoelig zodra de baas zijn werknemer gaat bespieden wegens vermeend misbruik van bedrijfsmiddelen.

Werkgevers mogen niet zomaar rondsnuffelen in bijvoorbeeld mailverkeer van werknemers. Diverse waarborgen zijn noodzakelijk. Daar heerst bij werkgevers onrust en onduidelijkheid over.

Een werkgever moet de Autoriteit Persoonsgegevens vooraf informeren dat hij het mail- of internetverkeer van zijn werknemer heimelijk laat monitoren of een verborgen camera wil inzetten. Ook zal hij moeten uitleggen waarom een minder ingrijpende manier niet mogelijk is. De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: College Bescherming Persoonsgegevens, red.) zal vervolgens de monitoring toetsen. Daarnaast dient de werkgever aan de Autoriteit duidelijk te maken hoe hij de beelden of andere data beveiligt zodat deze bijvoorbeeld niet kunnen weglekken naar derden. Onder de nieuwe Meldplicht datalekken sinds januari kan een boete oplopen tot 810.000 euro!

Verder zijn werkgevers verplicht om hun personeel in te lichten over het monitoren van de bedrijfsmiddelen – computers, maar ook vervoersmiddelen – om te zien of ze bedrijfsmatig worden ingezet.

Dat is mogelijk via een personeelsreglement dat als aanhangsel dient van een arbeidsovereenkomst. Aanvullend kan een algemeen bericht aan het personeel worden gestuurd.

Kortom: een werkgever kan niet lukraak in iemands mailbox gaan snuffelen, maar moet eerst voldoen aan de meld- en informatieplicht. Al deze waarborgen worden ook genoemd in de recente uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, waar zoveel ophef over is de laatste tijd. Deze uitspraak geeft werkgevers dus niet ineens het recht om zonder meer te ‘snuffelen’ in email- of chatverkeer van werknemers”, aldus Van de Griek.

Lees hier het volledige interview met advocaat Van de Griek in TOM Magazine

bron: TOM magazineGratis adviesgesprek. Maak nu een afspraak.


Lees Profiel van advocaat mr. Saskia van de Griek

Lees Referenties van deze advocaat

Neem vrijblijvend contact op met deze advocaat om uw juridische mogelijkheden te bespreken.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Privacy bescherming en meldplicht datalekken: Voorkom hoge boetes!

Per 1 januari 2016 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens uitgebreid met een meldplicht bij datalekken en de bevoegdheid aan het College Bescherming Persoonsgegevens (dan: Autoriteit Persoonsgegevens) om boetes op te leggen. De maximale boete is EUR 810.000. Voldoende reden dus om goed te kijken of de privacy in uw organisatie voldoende gewaarborgd zijn en de wettelijke regels in acht worden genomen.
Kortom: bent u ‘compliant’?

Inhoudsopgave:
1 Passende technische en organisatorische maatregelen
2 Per 1 januari 2016: Meldplicht datalekken
3 Wat is een datalek?
4 Voorbeelden van datalekken
5 Hoge boete overtreding meldplicht datalekken
6 Richtsnoeren meldplicht datalekken
7 Zorg dat uw organisatie compliant is
download pdf voor uw leesgemak


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Feitelijk beleidsbepaler hoofdelijk aansprakelijk in faillissement

Een statutair bestuurder van een besloten vennootschap (ook van een naamloze vennootschap) kan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn in geval van faillissement van de vennootschap. De bestuurder is dan jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort. Maar dit geldt ook voor de persoon die feitelijk (ook) beslissingen neemt. En sneller dan u misschien denkt…

De bestuurder is aansprakelijk in faillissement als het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement van de vennootschap). Als het bestuur de boekhoudplicht of publicatieplicht heeft geschonden dan wordt hiervan uitgegaan.

Dit geldt ook voor de ‘feitelijk beleidsbepaler’.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Billijke vergoeding: Kantonrechter Rotterdam 15 oktober 2015

De beoordeling van de kantonrechter in Rotterdam van 15 oktober 2015 (ECLI:NL:RBROT:2015:7335)

Samenvatting:
– Wel verstoorde arbeidsrelatie en wel ontbinding toegewezen;
– Geen billijke vergoeding toegewezen;
– Wel transitievergoeding ondanks afwijkende regeling in cao en Besluit overgangsrecht transitievergoeding (EUR 6.914).


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Billijke vergoeding: Kantonrechter Amersfoort 15 oktober 2015

De beoordeling van de Kantonrechter Amersfoort van 15 oktober 2015 (ECLI:NL:RBMNE:2015:7538, Rechtbank Midden-Nederland)

Samenvatting:

– Werkgever had arbeidsovereenkomst opgezegd zonder instemming werknemer
– en zonder toestemming UWV of andere wettelijke uitzondering;
– Op verzoek werknemer kan kantonrechter billijke vergoeding toekennen (of wedertewerkstelling);
– In zo’n geval is geen ernstige verwijtbaarheid van werkgever nodig;
– Werkgever moet werknemer een billijke vergoeding betalen van 35 maandsalarissen (EUR 4.000,-);
– Werknemer was 16 jaar in dienst en had een relatief laag maandsalaris.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Billijke vergoeding: Kantonrechter Amsterdam 6 oktober 2015

De beoordeling van de Kantonrechter Amsterdam van 6 oktober 2015 (ECLI:NL:RBAMS:2015:7278)

Samenvatting:
– Wel verstoring arbeidsverhouding, maar niet duurzaam
– Voortzetting dienstverband kan niet van werkgever worden gevergd want wel verstoring en relatief klein bedrijf
– Werkgever aangestuurd op ontslag, dus ernstig verwijtbaar
– Dus werkgever moet aan werknemer betalen: transitievergoeding (EUR 20.060) en een billijke vergoeding van twee maandsalarissen (EUR 8.000).


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Billijke vergoeding: Kantonrechter Den Bosch 1 september 2015

De beoordeling van de Kantonrechter Den Bosch van 1 september 2015 (4336312\ EJ VERZ 15-379\253)

Samenvatting:
– Billijke vergoeding kan ook worden toegewezen als werknemer ontbinding verzoekt;
– Werknemer was in dienst sinds 1997;
– Werkgever had loon niet doorbetaald ondanks kort geding vonnis; werkgever had werknemer als enige in de ‘lege BV’ laten zitten;
– Werkgever had ernstig verwijtbaar gehandeld en moet transitievergoeding (EUR 30.654,05) en billijke vergoeding betalen van hetzelfde bedrag (EUR 30.654,05), dus:
– Werkgever moest dubbele transitievergoeding betalen, totaal: EUR 61.308,10


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Billijke vergoeding: Kantonrechter Den Haag 24 augustus 2015

De beoordeling van de Kantonrechter Den Haag van 24 augustus 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:9849)

Samenvatting:
– Werkgever had herhaaldelijk verplichtingen jegens werknemer geschonden.
– Werkgever en werknemer troffen een schikking.
– Er werden afspraken gemaakt over dwangsommen (EUR 25.000)
– en de transitievergoeding en een billijke vergoeding (totaal EUR 50.000).
– De kantonrechter heeft de gemaakte afspraken gevolgd in diens uitspraak.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Commanditaire vennoot niet perse aansprakelijk bij beheersdaden

Dit jaar heeft de Hoge Raad al twee uitspraken gedaan die belangrijk zijn voor de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv), namelijk:

  • Op 6 februari 2015: dat het faillissement van een vof (en dus ook van een cv) niet automatisch ook het faillissement van de vennoten betekent, en
  • Op 13 maart 2015: dat nieuwe vennoten van een vof (en dus ook van een cv) ook hoofdelijk aansprakelijk zijn voor bestaande schulden van de vof.

Recentelijk heeft de Hoge Raad een derde uitspraak gedaan met grote impact:


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Samenwerkingsovereenkomst? Niet nodig, wij kennen elkaar goed!

U kunt het zo gek niet bedenken of u verkeert als ondernemer in een situatie waarin u een afspraak maakt. Sommige afspraken legt u niet vast omdat deze niet zo belangrijk zijn en andere niet omdat de financiële belangen klein zijn. 

Dat is niet zo vreemd en meestal ook niet schadelijk. Immers, als u voor iedere afspraak een contract zou laten opmaken, kost u dat veel tijd en ook veel geld.

Echter, het komt helaas nog heel vaak voor dat mensen een samenwerking aangaan en de gemaakte afspraken niet schriftelijk vastleggen.

1. Waarom zou ik afspraken met mijn partners vastleggen als we elkaar goed genoeg kennen?


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Vennoten vof of cv ook hoofdelijk aansprakelijk voor bestaande schulden

De Hoge Raad heeft bij arrest van 13 maart 2015 geoordeeld dat een beherend vennoot ook hoofdelijk aansprakelijk is voor schulden van de commanditaire vennootschap (cv) die zijn ontstaan voordat hij aantrad. Dat is voor het eerst dat de Hoge Raad hier over oordeelt. Tot nu toe werd aangenomen dat een toetredende vennoot niet aansprakelijk was voor bestaande schulden.
(ECLI:NL:HR:2015:588; Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds Voor Het Beroepsvervoer Over De Weg; relevante rechtsoverwegingen vindt u onderaan dit document).

De Hoge Raad oordeelde kort gezegd dat de wet bepaalt dat een beherend vennoot van een cv en een stille vennoot van een cv die zich gedraagt als een beherend vennoot hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de cv.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Gewijzigde koers Hoge Raad: faillissement vof niet automatisch faillissement vennoten

Vanaf 1927: persoonlijk faillissement vennoten bij faillissement vof
De Hoge Raad hanteert sinds 1927 het standpunt dat een faillissement van de vennootschap onder firma (vof) automatisch (“noodwendig”) het persoonlijk faillissement van de vennoten betekent. In 2009 heeft de Hoge Raad dit juridisch uitgangspunt nog bevestigd (HR 22 december 2009; ECLI:NL:HR:2009:BK3574).

2009: uitzondering regel bij wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
In (de conclusie bij) het arrest van 2009 werd een uitzondering genoemd op persoonlijk faillissement van een vennoot bij faillissement van de vof. Namelijk indien de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) was toegepast op die vennoot.

2015: nieuwe koers Hoge Raad: niet per se persoonlijk faillissement vennoten bij faillissement vof

In het arrest van 6 februari 2015 (Bepro BV; ECLI:NL:HR:2015:251) oordeelde de Hoge Raad dat het faillissement van de vof niet automatisch tot het persoonlijk faillissement van de vennoten leidt. De Hoge Raad noemde daarbij een aantal factoren, waaronder:


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Let op: Nieuw arbeidsrecht per 2015

Het arbeidsrecht verandert per 2015 (en 2016). De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) brengt grote veranderingen met zich mee.

De nieuwe wet wil de rechtspositie van flexwerkers verbeteren. Onder andere wordt (heel in het kort) het volgende geregeld:

– Bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of minder kan geen proeftijd meer worden overeengekomen. Indien wel proeftijd gewenst is moet het arbeidscontract dus voor minimaal zeven maanden worden aangegaan.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Software licenties blijven bestaan bij faillissement – escrow blijft belangrijk

Sinds 2006 dachten we dat een licentiehouder (van software) met lege handen zou komen te staan bij een faillissement van de licentiegever. Dat kwam door het Nebula-arrest van de Hoge Raad van 3 november 2006.

Vóór dit arrest werd aangenomen dat een curator in het faillissement van de software licentiegever gewoon moest aanvaarden dat een licentiehouder de software blijft gebruiken. Hij kon echter passief blijven. Hij hoefde niet ook eventuele contractuele acties te nemen, zoals het verstrekken van zaken of doen van betalingen.

Vervolgens kwam het Nebula arrest in 2006. Deze zaak ging dan wel over huur van onroerend goed en de juridische en economische eigendom daarvan, maar werd vanwege de geïnterpreteerde positie van curatoren ook doorgetrokken naar (software) licenties. Het oordeel van de Hoge Raad werd zo geïnterpreteerd dat de curator in het faillissement van de licentiegever het recht heeft om licentiecontracten niet na te komen.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Geen aansprakelijkheid nieuwe vennoot voor bestaande schulden van de vennootschap onder firma (vof)

Volgens de wet is een vennoot in een vennootschap onder firma (vof) hoofdelijk aansprakelijk voor  schulden van de vof. Een nieuwe vennoot die is toegetreden tot een vof is enkel persoonlijk aansprakelijk, zo bepaalde de rechtbank Overijssel, als:


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Pas op met decharge!

Uit een uitspraak van de rechtbank Overijssel bleek dat u erg voorzichtig moet zijn met het verlenen van decharge aan bestuurders. In beginsel geldt decharge van een bestuurder als een kwijting van eventuele interne aansprakelijkheid. Deze kwijting geldt in beginsel ten aanzien van het beleid van de bestuurder voor zover dat blijkt uit de jaarrekening.

In de genoemde zaak waarover de rechtbank Overijssel oordeelde, had een (feitelijk) bestuurder geld van de vennootschap gebruikt om zijn eigen ondernemingen te financieren. De aandeelhouders van de vennootschap wisten hiervan op het moment dat zij decharge verstrekten aan de(feitelijk) bestuurder. Later echter bleek dat de omvang van de onttrekkingen veel groter was dan de aandeelhouders dachten.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Amerikaanse bedrijven met een vestiging in Nederland onderworpen aan Nederlands recht (Google uitspraak Europees Hof van Justitie)

Het Europese Hof van Justitie heeft in haar arrest van 13 mei 2014 geoordeeld dat een zoekmachine (in dit geval Google) verplicht kan worden om hyperlinks naar internet pagina’s met persoonsgegevens uit de zoekresultaten te verwijderen (het recht om vergeten te worden). Ook als de plaatsing van die persoonsgegevens op de betreffende internet pagina’s niet onrechtmatig was.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Ongeldige arbitrage clausule in algemene voorwaarden leidt tot bevoegdheid rechtbank

Er was eens…..een bedrijf dat een set verouderde algemene voorwaarden hanteerde. Daarin was een arbitrage clausule opgenomen waarin een bepaald arbitrage instituut was aangewezen als bevoegde instantie om geschillen te behandelen, in plaats van de rechtbank. Echter, de betreffende arbitrage instelling bestond niet meer. In een rechtszaak daarover werd betoogd dat daarom arbitrage in het algemeen van toepassing zou moeten zijn bij geschillen.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Samenwerking in een BV of NV beëindigen: anders maar mogelijk!

Je ziet vaak dat twee (of meer) mensen een samenwerkingsverband aangaan, maar niet enkel op basis van een samenwerkingscontract. Zij kiezen ervoor om samen een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV) op te richten. Beiden nemen dan de helft van de aandelen en beiden worden directeur van de vennootschap.

Als u met uw partner op één lijn zit is er niets aan de hand. Is dat niet het geval, dan gaat het al snel mis. Wat kunt u doen als u en uw partner er niet meer uitkomen en u de samenwerking wit stoppen?


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Flex-B.V. (het nieuwe B.V. recht sinds 1 oktober 2012)

Lang hebben we gewacht op de komst van de Flex-BV. Sinds 1 oktober 2012 is de nieuwe wetgeving van kracht. Met de Flex-BV kan de inrichting van de vennootschap en kunnen de verhoudingen tussen de aandeelhouders onderling veel flexibeler worden geregeld dan voorheen.

Over alle verschillen en nuances kunnen nu al boeken vol geschreven worden. Ik zal me dus hier beperken tot enkele in het oog springende veranderingen.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Vijf redenen om bij u passende Algemene Voorwaarden te gebruiken

1. Problemen kunnen altijd ontstaan en u kunt ze beter voorkomen met Algemene Voorwaarden.
“Waarom zou ik Algemene Voorwaarden gebruiken?” Dat is een vraag die ik vaker hoor van ondernemers. Ze geven daarbij aan dat ze nooit problemen hebben met hun klanten, dat altijd op tijd wordt betaald, dat alles in goed onderling overleg gebeurt.

Dat is natuurlijk prachtig en ik hoop dat u in dezelfde situatie verkeert als deze ondernemers. Maar wat als dat ineens verandert? Als er wel een probleem ontstaat? Wat als de klant u niet wil betalen voor uw prestatie? In zo’n situatie was het een stuk prettiger geweest als u de afspraken goed had vastgelegd met die klant. Dan was het probleem misschien niet ontstaan. En als het probleem toch was ontstaan geven uw Algemene Voorwaarden duidelijk aan wat de spelregels zijn in die situatie. Dat kan weer veel tijd en geld schelen voor een ongewenste rechtszaak.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Tips voor contracten met zo min mogelijk problemen (deel 2)

In een reeks artikelen besteed ik aandacht aan de basis die ondernemers zouden moeten hebben om zoveel als mogelijk onnodige risico’s en kosten te voorkomen. In het artikel van januari 2010 heb ik aandacht besteed aan Algemene Voorwaarden. Het artikel van februari 2010 heeft het eerste deel behandeld van de ‘Tips voor contracten met zo min mogelijk problemen (deel 1)’.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Tips voor contracten met zo min mogelijk problemen (deel 1)

In een reeks artikelen besteed ik aandacht aan de basis die ondernemers zouden moeten hebben om zoveel als mogelijk onnodige risico’s en kosten te voorkomen. In het vorige artikel heb ik aandacht besteed aan Algemene Voorwaarden.

Deze maand zal ik beginnen met een aantal tips voor contracten, die zo min mogelijk tot problemen zullen leiden met uw handelspartners en klanten. Veel ondernemers handelen op basis van vertrouwen of een minimum van afspraken. Veelal wordt gezegd: “De klant weet wel wat hij kan verwachten”. En dat gaat vaak jarenlang goed.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Drie tips voor zaken doen met zo min mogelijk problemen

Hoe kunt u als ondernemer zaken doen met zo min mogelijk problemen? Lees dan eens de volgende artikelen en/of lees dit artikel verder.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Waarom altijd alle afspraken vastleggen?

In een reeks artikelen heb ik aandacht besteed aan de basis die ondernemers zouden moeten hebben om zoveel als mogelijk onnodige risico’s en kosten te voorkomen. De volgende basis onderwerpen zijn aan bod gekomen:


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Samenwerking in een BV of NV beëindigen: enkele complicaties

Het vorige artikel gaat over beëindiging van een samenwerking in een BV of NV indien zowel u als uw partner dit willen. Het artikel behandelt de aandelenoverdracht, het aftreden als statutair directeur, de ontbinding van de BV of NV en het aanvragen van faillissement van de BV of NV.

Dit artikel behandelt de situatie dat u de samenwerking in de BV of NV wel wilt beëindigen maar uw partner niet, de situatie dat uw partner een puinhoop maakt van de financiën, of de situatie dat u niet eens meer weet wat uw partner allemaal doet.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

“Mijn N.V. krijgt teveel schulden, kan ik de vennootschap opheffen?”

Een ondernemer stelde de navolgende vraag:

“Al jaren heb ik een handelsbedrijf, een B.V.. Ik ben directeur en enig aandeelhouder van deze vennootschap. Vanwege de crisis en het verlies van mijn grootste klant, kan ik de schulden niet meer betalen, en de schulden lopen alleen maar meer op. Ik zie het niet meer zitten. Kan ik mijn B.V. opheffen?”

Wat kan deze ondernemer doen?


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

“Ik stop ermee, jij mag verder met onze BV”

Een ondernemer stelde de navolgende vraag:

“Ik wil niet meer verder met mijn zakenpartner. Ik stap eruit. Hij mag verdergaan met onze BV en dus mijn aandelen van me overnemen. We hebben allebei 50%. Daarna wil ik zelf een bedrijf starten. Hoeveel kan ik voor mijn aandelen vragen?”

Wat zijn de mogelijkheden van deze ondernemer?


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Bestuurder aansprakelijk gesteld in faillissement door curator

Een ondernemer uit Curacao verkocht zijn aandelen in een besloten vennootschap. Hij was aandeelhouder en directeur. Vlak daarna ging het bedrijf failliet. Hij vroeg zich af of hij aansprakelijk kon worden gesteld voor de schulden. Deze ondernemer is in een vervelende situatie beland.

De curator kan in bepaalde gevallen een directeur persoonlijk aansprakelijk stellen in geval van faillissement. 


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Bedrijfsovername: het belang van het contract

Een professioneel contract is niet nodig bij bedrijfsovername. Want u wist toch precies wat de ander bedoelde en omgekeerd. Immers, daar is toch uitgebreid over gesproken in alle meetings. Bovendien zijn contracten toch standaard en u kent elkaar goed.
Toch ligt dit wat anders.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Algemene Voorwaarden in Nederland bij Online en Offline contracten

De standaardregel bij Algemene Voorwaarden was altijd dat je deze persoonlijk ter hand moest stellen om ze te kunnen laten gelden.

Bij Online transacties (bijvoorbeeld bestellingen per email of bij een webshop) moet de klant voor de transactie de Algemene Voorwaarden kunnen lezen en opslaan (bijvoorbeeld met een hyperlink naar een pdf). Het is echter het veiligst om de klant een email te sturen met de Algemene Voorwaarden als attachment en de klant per reply de voorwaarden te laten aanvaarden.

Bij Offline contracten mogen tegenwwordig de Algemene Voorwaarden ook online aan de klant worden verstrekt in plaats van persoonlijk op papier, maar moet de klant daarvoor wel toestemming geven.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Bedrijfsovername: wat u móet onderzoeken

U wilt een bedrijf overnemen. Natuurlijk neemt u ‘gewoon’ de aandelen over. Dat is veel makkelijker dan alle losse bezittingen kopen.

U weet door het overnemen van aandelen echter niet precies wat u koopt. De onderneming en alles dat daarin zit, blijft immers hetzelfde. Alleen de aandeelhouder verandert. U krijgt alle lusten maar ook alle lasten!


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Aansprakelijkheid van de directeur

U richt een vennootschap op (N.V. of B.V.) om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen. Toch is het wel mogelijk dat u als directeur persoonlijk aansprakelijk bent voor schulden of schade.

Belangrijke vormen van bestuurdersaansprakelijkheid:

  • Oprichtersaansprakelijkheid
  • Interne aansprakelijkheid
  • Externe aansprakelijkheid
  • Faillissementsaansprakelijkheid

Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Directeur aansprakelijk voor het niet betalen door zijn BV

Een directeur van een besloten vennootschap (BV) had een leverancier serres laten leveren aan zijn klanten. Met zijn klanten had deze directeur echter gehandeld via zijn eenmanszaak. De klanten hadden ook betaald aan de eenmanszaak. De directeur had de opdracht aan de leverancier van de serres ook eerst verstrekt via zijn eenmanszaak. Vervolgens verzocht de directeur om toestemming aan de leverancier het contract te laten ‘overzetten’ van zijn eenmanszaak naar zijn BV . De leverancier ging akkoord. Vervolgens betaalde directeur niet en bleek de BV niet te kunnen betalen. Het Gerechtshof Arnhem oordeelde: directeur aansprakelijk.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin