Jaarlijkse donaties van Corporate Law

Corporate Law hecht grote waarde aan maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven en burgers. En vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan betere leefomstandigheden, zowel lokaal als (inter)nationaal. De doelen die de afgelopen jaren donaties van Corporate Law hebben ontvangen zijn m.n.:

Donaties op gebied van welzijn van kinderen:

  • Stichting Free A Girl: een stichting die zich richt op bevrijding van meisjes uit bordelen in Azië en veroordeling van daders
  • Stichting War Child: War Child zet zich in voor een beter leven van  oorlogskinderen. O.a. op gebied van trauma verwerking en geestelijk, sociaal en maatschappelijk welzijn, educatie en het leren van een vak.
  • Stichting Kinderen van de Voedselbank: een stichting die zich inzet tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland, met name door verstrekken van nieuwe kleding aan kinderen tweemaal per jaar, en een verjaardagsbox
  • Voedselbank Almelo: een organisatie in Almelo die eten verstrekt aan mensen met een (zeer) laag inkomen
  • Speelgoedbank Almelo: een organisatie in Almelo waar kinderen, uit gezinnen aangesloten bij de voedselbank, met de verjaardag en de feestdagen speelgoed cq een kadootje kunnen uitzoeken

Donaties op gebied van welzijn van dieren:

  • Stichting Dierenhulp: Het verminderen van dierenleed, het zorgen voor een eerlijk en dierwaardig bestaan, in verschillende landen en gebieden, waaronder Curaçao en Bonaire. En daar waar noodzakelijk de inzet voor wetgeving ter bescherming van dieren.
  • Stichting Menodi: Menodi zet zich vanaf 1999 in voor de rechten en het welzijn van dieren. Oorspronkelijk stond Menodi voor Medische Noodhulp aan dieren. Menodi zorgt o.a. voor dierenambulances.

Juridische ondersteuning (op vrijwillige basis):
In de afgelopen jaren was advocaat Saskia van de Griek intensief betrokken bij het schrijven van de wetgeving voor dierenbescherming in Curaçao en andere Caribische landen en eilanden. Ook bood zij Stichting Dierenhulp juridische ondersteuning met name terzake Curaçao en Bonaire.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin